سلام
یه عروس هلندی می خوام ترجیها لوتینو یا گل باقالی

از انسان نترسه و رو دست بیاد و ترجیها جوجه.

من تهران هستم و خیلی دوست دارم پرنده رو اول ببینم و بعد بخرم.