معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مخبرانی که ماموران سازمان محیط زیست را در جریان تخلفات زیست محیطی قرار دهند ، پاداش مالی دریافت می کنند.

زیست نیوز- حسن شیخ نیا افزود: امسال منابع و اعتبارات سازمان محیط زیست با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از 75 درصد افزایش یافت که این افزایش اعتبار، تاثیر زیادی در حفاظت محیط زیست داشته است .

به نقل از ایرنا، وی اظهار داشت: همچنین امسال شاهد تصویب قوانین و مقررات زیادی در سازمان محیط زیست بودیم که نتیجه تعاملاتی است که مسئولان این سازمان با کمیسیون های مختلف دولت و مجلس داشته اند. شیخ نیا یادآور شد: در حال حاضر امکان استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد برای همکاری بیشتر با سازمان محیط زیست فراهم شده است .

سازمان های مردم نهاد و افراد مطلع می توانند به عنوان مخبر زیست محیطی به منظور اجرای لایحه جبران خسارت در ارتباط با جرایم زیست محیطی فعالیت کنند .
براساس لایحه جبران خسارت این اجازه به سازمان حفاظت محیط زیست داده می شود تا از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه ای برای این سازمان پیش بینی می شود، مبلغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به ماموران و متصدیان کشف ، تعقیب جرایم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست در نظر بگیرد.

وی گفت : در واقع سازمان محیط زیست از ظرفیت اطلاعاتی سازمان های مردم نهاد و افراد مطلع برای کنترل و رفع جرایم زیست محیطی استفاده می کند. این افراد هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان محیط زیست ندارند اما به منظور جبران زحمات آنها سازمان محیط زیست برای آنان پاداش در نظر می گیرد. شیخ نیا ابرازامیدواری کرد با به کارگیری این افراد شاهد نظارت و پایش بیشتر عرصه ها و جلوگیری از بروز تخلفات در عرصه محیط زیست باشیم.