راس دلقک(Red Coris Wrasse)حداقل سایز آکواریوم برای نگهداری:400 لیتر
سطح نگهداری: متوسط
رفتار: نیمه پرخواشگرانه
سازگاری با ریف: با احتیاط
شرایط آب: ph 8.1-8.4_kh 8-12_شوری 1.020-1.025_دمای مناسب:22 تا 27 درجه سانتیگراد
حداثر سایز:13 اینچ
رژیم غذایی: گوشت خوار
خانواده:labridae

راس کوریس قرمز که به عنوان راس دلقک نیز شناخته می شود در جزایر مرجانی اقیانوس هند هاوایی و دریای سرخ یافت میشود در ابتدا این ماهی به رنگ قرمز با راه راه سفید است و پس از بلوغ نقاط آبی روی بدن ظاهر و دم آن زرد میشود نگهداری گونه بالغ آن در تانک ریف توصیه نمی شود و ممکن است به سخت پوستان و کرم های لوله ای آسیب وارد کند. سایز این ماهی در آکواریوم تا حد اکثر به 7-8 اینچ میرسد.