دیده بان حقوق حیوانات: شکارچی متخلف در استان همدان محکوم شدبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ، قربانعلی محمد پور در رابطه با محکومیت شکارچی غیر مجاز گفت: حسب آراء صادره از محاکم قضایی همدان، شعبات عمومی ۱۰۸ جزایی و سیزدهم حقوقی ، احدی از شکارچیان به اتهام ارتکاب به جرم شکار غیر مجاز پنج عدد قوچ وحشی ، یک عدد عقاب و یک عدد زاغی به پرداخت مبلغ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت شد .

وی ادامه داد: همچنین این شکارچی غیر مجاز محکوم به پرداخت مبلغ ۴۴ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال ضرر و زیان وحوش موصوف در حق سازمان حفاظت محیط زیست شده است.