تحقيقات نشان مي دهد شايد سنجاقکها داراي مغز بزرگ انسان نباشند؛ اما اين نوع حشرات داراي سلولهاي مغزي هستند که به آنها قدرت تمرکز مي دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر، نتايج تحقيقات جديدي که در مجله زيست شناسي امروز منتشر شده نشان مي دهد که سنجاقکها مي توانند به سادگي از اطلاعات بي اهميت عبور کرده و روي هدف تمرکز کنند، فرآيندي که دانشمندان از آن به عنوان "توجه انتخابي" ياد مي کنند.
اين تحقيقات نخستين تحقيقاتي است که به توجه انتخابي در يک حيوان بي مهره اختصاص يافته است.
استيون ويدرمن از دانشگاه آدلايد مي گويد: توجه انتخابي براي پاسخ به يک محرک درميان تمام موضوعات منحرف کننده ديگر بسيار حياتي است.
وي طي بيانيه اي افزود: تصور کنيد يک بازيکن تنيس بايد به يک توپ کوچک با پس زمينه جمعيتي کثيري از مردم ضربه بزند، اين درحالي است که توپ با سرعتي معادل 200 کيلومتر در ساعت حرکت مي کند. اين امر نيازبه توجه انتخابي را به منظور ضربه زدن به توپ نشان مي دهد.
تاکنون اطلاعات دانشمندان درباره اين که چگونه مغز روي هدف متمرکز مي شود و همه چيز را ناديده مي گيرد، محدود بوده است. از اين رو ويدرمن از مرکز تحقيقات عصب شناسي دانشگاه آدلايد و ديويد اوکارول به يک حيواني روي آوردد که انتخاب عجيبي براي چنين مطالعه اي به نظر مي رسد.
دانشمندان مدتهاي مديد است که ديد حشرات را مورد مطالعه قرار داده اند و مشخص شده است که سنجاقک در اين زمينه بسيار منحصر به فرد است.
ويدرمن گفت: سنجاقکها ديگر حشرات را شکار مي کنند که موجودات بسيار ريزي هستند. وقتي که يک سنجاقک هدفي را انتخاب مي کند، فعاليتهاي عصبي آن ساير شکارهاي بالقوه را ناديده مي گيرد. پس از آن سنجاقک به سرعت روي سرشکارش فرود مي آيد و 97 درصد مواقع جواب مي دهد.
دانشمندان با استفاده از يک ابزار شيشه اي که نوک آن 1500 بار کوچکتر از يک تار موي انسان بود فعاليت عصبي را که شرايط چنين شکار هوايي شگفت انگيزي را فراهم مي کند اندازه گيري کردند. فرآيند مشابهي در مغز پستانداران نيز رخ مي دهد اما دانشمندان توقع نداشتند که چنين فرآيندي را در حشره اي که 325 ميليون سال پيش تکامل يافته نيز مشاهده کنند.
براساس اظهارات اوکارول، اين تحقيقات مورد توجه عصب شناسان و مهندسان قرار مي گيرد، اين مسئله مي تواند به عنوان يک سيستم الگو براي ديد رباتي در نظر گرفته شود، چرا که مغز اين حشره ساده و قابل دسترسي است و کارهاي آينده به ما کمک مي کند که شبکه عصبي آن را درک کرده و آن را کپي برداري کنيم.