زیست نیوز- محققان در پژوهشی که در مجله Anthrozoös منتشر شده، گزارش دادند که در 23 موقعیت در سال*های گذشته شاهد هدیه دادن دلفین*های وحشی جزیره تانگالوما به انسانها با مارماهی، ماهی تن، ماهی مرکب و حتی اختاپوس بوده*اند.

به نقل از ایسنا، این دلفین*ها در حقیقت مسافران پابرجای یک برنامه تامین غذایی بودند که در سال 1992 آغاز شده بود. هر بعدازظهر، کارکنان این پایگاه به اقیانوس می*رفتند تا به این دفینها غذا بدهند.در سال 1998 یک دلفین نر بالغ موسوم به فرد در حال اهدای یک مارماهی مرده به یکی از این کارکنان دیده شد. از آن زمان این کارکنان از 22 رویداد مشابه دیگر گزارش داده*اند.

این دلفین*های بخشنده از هر گروه سنی و هر جنسیتی بودند و دانشمندان هنوز کاملا مطمئن نیستند که انگیزه این رفتار چیست.به ادعای آنها، اهدای غذا توسط حیوانات معمولا با انگیزه نیاز به بازی، تمایل به به*اشتراک گذاری غذا یا اعتقاد به اینکه گیرنده غذا یک شکارچی بی کفایت است، انجام می*شود.این محققان بر اساس مشاهدات دقیق خود متصور هستند که این رفتار در میان دلفین*های وحشی این منطقه احتمالا یک رفتار تمایل به بازی است.