دیده بان حقوق حیوانات: علیرضا نادری کارشناس محیط زیست گفت:کوکوی خالدار بزرگ ۳۹ سانتی متر است و نشانه های تشخیص آن عبارتند از کاکل مشخص، دم دراز با کناره های سفید که شاهپرهای آن از وسط به کنار به تدریج کوتاهتر می شود وسطح پشتی قهوه ای پر از لکه های سفید، سطح شکمی و طرفین سر آن سفید کرمی و گلویش زرد رنگ است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود:حلقه چشمی آن به رنگ نارنجی روشن است ، پرنده نا بالغ سر تقریبا سیاه و بدون کاکل دارد و شاهپرهای نخستین آن بلوطی پر رنگ است.
وی ادامه داد: این پرنده در فصل زاد آوری خیلی پر سر و صدا و خودنماست و اغلب روی پرچین هامی نشیند، از لحاظ رفتار گاهی شبیه زاغی است پروازش نسبتا پر توان و مستقیم است همچون کوکی تاجدار پرنده ای است اجتماعی.
*صدای این پرنده بلند وشبیه “چیل- چیل” شنیده می شودنادری با اشاره به اینکه هنوز برنامه حفاظتی خاصی برای این پرنده در نظر گرفته نشده است خاطر نشان کرد: زیستگاه کوکوی خالدار در حاشیه یا فضاهای باز وسط جنگل، باغات زیتون دشته های پر بوته و کم درخت دیده می شود از نظر لانه سازی، انگل پرندگان دیگر بوده، معمولا در آشیانه پرندگان خانواده کلاغ (به خصوص زاغی) تخم گذاری می کند وغالبا در یک آشیانه چند تخم می گذارد.