انجمن حمایت از حیوانات :

مردی که خود دارای پنج فرزند است جان خود را برای نجات یک کانگرو که در سیلاب کوئینزلند در ملبورن استرالیا گرفتار شده به خطر می*اندازد. رِی کول می*گوید که همراه با پنجاه نفر دیگر خودشان را به بالای یک پل رسانده بودند و او موجودی را دیده که در آب دست و پا می*زند و مدام زیر آب می*رود و تقلا می*کند. در آخرین دقایق چیزی جز چشم*هایش از آب بیرون نمانده بود. رِی به سرعت خودش را به آب می*اندازد و کانگرو را گرفته و او را به خشکی می*رساند. کانگرو بعد از پیچیده شدن در پتو و گرم شدن توسط مردمی که برای قدردانی از کار رِی دورش جمع شده بودند توانسته روی پاهایش بیاستد. رِی توسط پلیس مواخذه شده که جان خود را برای نجات یک کانگرو به خطر انداخته است. او در جواب پلیس گفته "من کاری را می*کنم که باید بکنم و من این طور زندگی می*کنم!"


(منبع خبر: Cookies must be enabled | Herald Sun)