دیده بان حقوق حیوانات: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در بیانیه جدیدی اعلام کرد: استرالیا بزرگترین شبکه جهانی حفاظتگاه های دریایی را ایجاد میکند.به گزارش ایسنا، دولت استرالیا اعلام کرد که این شبکه متشکل از ۴۴ منطقه حفاظت شده دریایی است که وسعتی حدود ۲٫۳ میلیون کیلومتر مربع را در بر میگیرند.

این شبکه گسترده حدود یک سوم از کل قلمرو دریایی استرالیا را شامل میشود.
این حفاظتگاه ها در واقع محل زندگی و زیستگاه اصلی ۴۵ گونه از کل ۷۸ گونه وال و دلفین باقی مانده در آبهای جهان، شش گونه از هفت گونه شناخته شده لاک پشتهای دریایی و نیز ۴۰۰۰ گونه از انواع ماهیهای مختلف هستند.دولت استرالیا همچنین تاکید کرد که ایجاد این شبکه عظیم با حمایت ۵۰۰ هزار نفر از مردم این کشور صورت گرفته که همگی نظر مساعد و مثبتی نسبت به اجرای این پروژه بزرگ حفاظت از محیط زیست دریایی داشته اند.