معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان از ساخت نخستین شبکه لایسیمتری ایران در سمنان خبر داد.

زیست نیوز- داریوش قربانیان افزود: در این طرح برخلاف طرح*های مشابهی که ساخته شده، شبکه*ای از لایسیتمر ساخته شده است. در این شبکه لایسیمتر 24 لایسیمتر در کنار هم قرار گرفته و یک سازه بتنی مسقف ولی زیر زمینی ساخته شده است.

وی از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی دومین لایسیمتر ایران در سمنان برای تأمین نیازهای آب گیاهان مناطق بیابانی خبر داد و گفت: این لایسیمتر در بخش زراعت و باغبانی به کار میرود و اولین فاز آن در دهه فجر افتتاح میشود.

به نقل از ایسنا، قربانیان با بیان اینکه این شبکه با این ویژگیها برای نخستین بار در کشور در استان سمنان ساخته میشود، اضافه کرد: در این سازه میزان مصرف آب گیاهان خشک برآورد و میزان آب مصرفی برای تولید انبوه آن ارایه میشود.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان با بیان اینکه در ساخت این شبکه از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مشاوره گرفته شده است، خاطرنشان کرد: این شبکه با اتکا به تخصص نیروهای بومی استان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه ساخت این پروژه سه میلیارد و 60 میلیون ریال است، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت برخی اقلام مورد نیاز، برای ساخت نهایی این سازه به اعتباری بالغ بر پیش بینی اولیه نیاز وجود دارد.
وی همچنین گفت: ساخت این سازه در برخی استانها نظیر کرمان انجام گرفته، اما ساخت لایسیمتری در این ابعاد و اندازه و با این میزان از دقت برای نخستین بار در سمنان انجام گرفته است.

کسب اطلاعات در مورد تبخیر و تعرق که فرایندی ترکیبی از تبخیر و تعرق گیاهی است، در برنامه ریزی آبیاری و زهکشی بسیار حائز اهمیت است و لایسیمترهای وزنی به عنوان یکی از دقیقترین روشهای اندازه گیری مستقیم تبخیر تعرق میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.