دیده بان حقوق حیوانات: نخستین گنجینه تنوع زیستی خراسان جنوبی در هفته جاری به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: هدف از جمع آوری این مجموعه ارزشمند ،آشنایی گروه های مختلف جامعه با تنوع زیستی استان می باشد.این پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال و با استفاده از ۲۰۰ متر مربع مساحت و حدود ۲۵۰متر مکعب حجم آماده بهره برداری است.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست صالحی با بیان اینکه تمامی گونه های جانوری موجود در مناطق حفاظت شده استان بصورت تاکسیدرمی در این فضا جمع آوری شده است افزود: این گنجینه درقالب ساخت “دیاروما” یا بازسازی زیستگاه ها درقالب ماکت آماده سازی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در این گنجینه زیستگاه های مختلف شامل زیستگاه کوهستان مانند منطقه حفاظت شده شاسکوه ، زیستگاه تپه ماهور درمیان، زیستگاه دشتی مانند منطقه پیشنهادی حفاظت شده علی حیدر در بشروئیه، زیستگاه کویری مانند منطقه حفاظت شده مظفری فردوس، زیستگاه ها تالابی مانند تالاب کجی نمکزار نهیندان و زیستگاه رودخانه ای مانند رودخانه فرخی قاین ایجاد شده است.
صالحی اذعان داشت: گونه های جانوری جمع آوری شده در این گنجینه، گونه هایی هستند که یا از متخلفان شکار و صید کشف و ضبط شده اند یا گونه های خریداری شده از شکارچیان دارای پروانه شکار و یا گونه هایی که دارای جراحتی بوده و قادر به حیات نمی باشند و توسط شهروندان به اداره کل تحویل داده شده که پس از تلف شدن تاکسیدرمی شده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در پایان گفت: این گنجینه بصورت دائمی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی پذیرای دوستداران محیط زیست خواهد بود.