دست هاي جنايتكار بشر اكنون در پي نسل كشي ديگري است
و اينار نوبت كوسه هاست!!!

كشور هنگ كنگ سال گذشته 10 ميليون كيلو باله كوسه وارد كرده است

آيا مي دانيد اين باله ها از كجا مي آيند??؟ اسپانيا،يكي از محل هاي عمده كشتار كوسه هاست !!!سنگاپور،تايوان،اندونزي و امارات در رده هاي بعدي مي باشند
با نگاهي به يك آمار سريع :11 هزار كوسه در هر ساعت كشته مي شود،اين برابر با 464 هزار كوسه در روز است.

اين نسل كشي و قتل عام ،بطور حتم انقراض كوسه ها در كمترين زمان ممكن را بدنبال خواهد داشت

بخشي از اين نسل كشي نباشيد و به هنگام مسافرت و ديدن غذاي باله كوسه در منوي رستوران ها با نوشتن يادداشتي اعتراض خود را اعلام كنيد