تصاوير جديد از سطح سياره مريخ يک چهره زمستاني را با دهانه*هاي يخ*زده به مناسبت کريسمس به نمايش گذاشته است.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين تصاوير جالب که توسط دوربين استريوي وضوح بالاي فضاپيماي مريخ اکسپرس به ثبت رسيده، منطقه کوهستاني چاريتوم را در سياره قرمز نمايش مي*دهند.
اين ناحيه که به دهانه گيل، جايي که کاوشگر کنجکاوي ناسا در حال بررسي و نمونه*برداري است، نزديک بوده، به نمايش يخهاي فصلي دي*اکسيدکربن در سطح مريخ پرداخته است.
رشته*کوههاي چاريتوم مجموعه بزرگي از کوههاي ناهموار هستند که حدود 1000 کيلومتر وسعت داشته و اطراف لبه حوزه اصابتي Argyre را در جنوبي*ترين بخش سياره پوشانده*اند.
اين کوهستانها با استفاده از تلسکوپهاي بزرگ از زمين قابل مشاهده بوده و در سال 1929 توسط يوجين ميشل انتونيادي نامگذاري شده*اند.
اين تصاوير، زمين حجاري شده و قديمي اين منطقه را به نمايش گذاشته که مملو از گودالهاي دنباله*دارهاي بزرگ هستند.
کل اين منطقه اکنون با يخهاي درخشان*تر دي*اکسيدکربن پوشيده شده است.
تصوير رنگي از دهانه با نمايش الگوهاي حلقه*اي متحدالمرکز در سطح سياره مريخ

تصوير سه بعدي از مناظر مريخ با دوربين*هاي استريوي مريخ اکسپرس
به گفته سازمان فضايي اروپا، تصاوير اين چنيني مي*تواند به دانشمندان، يک منطقه جالب*تر از سياره قرمز را براي بررسي بيشتر ارائه کند.
منطقه کوهستاني در جنوبي*ترين بخش مريخمنبع:ایسنا