تاکنون سه بخش از اين گزارش زيباي تصويري ارائه شد. امروز بخش آخر را مي*بينيد. در اين گزارش اشکال مختلف دانه*هاي برف را که با ميکروسکوپ*هاي الکتريکي بسيار پرقدرت به تصوير کشيده شده است، مي*بينيد.
محققان با استفاده از يک ميکروسکوپ الکترونيکي بسيار پرقدرت، اشکال مختلفي از دانه*هاي برف را به تصوير کشيده*اند.
محققان مرکز تحقيقات کشاورزي مريلند در آمريکا براي تهيه اين گالري عکس، دانه*هاي برف را در دماهاي مختلف جمع*آوري کردند و اين تصاوير را به دست آورند.
تحقيق بر روي ساختار برف براي بخش*هاي مختلف علم و همچنين درک بهتر فعاليت*هاي مختلفي که بر روي کشاورزي و فعاليت*هاي روزانه اثر مي*گذارند حياتي است.


منبع:خبرخونه