دیده بان حقوق حیوانات: حدود ۲۵ قرن پیش موجودات زنده را به دو گروه سودمند و مضر تقسیم بندی می کردند بعدها این تقسیم بندی به ۵ گروه جانوران اهلی، وحشی، موذی و پرنده و جانوران دریایی تغییر یافت در قرن چهارم قبل از میلاد ارسطو فیلسوف یونانی موجودات را در دو گروه جانوران و گیاهان جای داد و جانوران نیز به دو گروه دارای خون و بدون خون تقسیم کرد و در تقسیم بندی دیگری جانوران را بر اساس نوع حرکت خود به انواع رونده، پرنده و شناور تقسیم کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،علیرضا نادری کارشناس محیط زیست، در این خصوص گفت: در حدود سالهای ۱۷۵۳ میلادی گیاهشناسی سوئدی به نام کارل فون لینه با آغاز پروژه ای برای نامگذاری گیاهان انقلابی بزرگ در علم رده بندی جانداران به وجود آورد در سال ۱۷۸۵ وی اولین نام علمی را ابداع کرد و در این سیستم برای هر موجود زنده یک نام ، دو بخش شامل جنسی و گونه در نظر گرفت که از زبان لاتین گرفته می شود.

وی افزود: تا به امروز در حدود ۲ میلیون موجود زنده بر روی کره زمین با این روش نامگذاری علمی شده اند.
وی با بیان این که نامهای علمی دارای معانی جالبی هستند، تصریح کرد: برخی از آنها را براساس خصوصیات رفتاری یک موجود انتخاب می کنند برخی نیز بر اساس موقعیت زمانی یا مکانی کشف یک موجود زنده انتخاب می شوند.

همچنین برای احترام به شخصیت اشخاص بزرگ تاریخ گاهی نام یک موجود را بر اساس نام این افراد انتخاب می کنند.
نادری با اشاره به اینکه امروزه بدون وجود این نامها در بسیاری از علوم پیشرفتی حاصل نخواهد شد خاطر نشان کرد: وجود نامهای علمی در علوم مختلف مخصوصا کشاورزی، دامپروری و حتی علوم فضایی بسیار تسهیل گر بوده و می توان گفت امروزه بدون وجود این نامها در بسیاری علوم پیشرفتی حاصل نخواهد شد.