موش ها توسط یک مربی آلمانی در تانزانیا آموزش دیده اند تا در یافتن مین های ضد نفر به انسانها کمک کنند.