دیده بان حقوق حیوانات: با همت و تلاش محیط بانان پارک ملی توران شکارچی آهو شناسایی شدبه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان مامورین اجرایی پارک ملی توران طی تماس تلفنی مردم محلی مبنی بر حضور موتورسیکلتی در مناطق آزاد کی کی در حاشیه پارک ملی توران به محل عزیمت نموده و به تعقیب راکب موتور می پردازند. ولی مضنون که در آغلی مخفی گشته بود با مشاهده مامورین اقدام به فرار می نماید و محیط بانان پارک ملی توران تا داخل شهر بیارجمند به تعقیب متهم پرداخه ولی متاسفانه مظنون که از طرف محیط بانان شناسایی شده بود در کوچه باغ های شهر متواری می گردد.در ادامه مامورین محیط زیست به مخفیگاه شکارچی مراجعت کرده و در بازرسی محل موفق به کشف سلاح های سرد متهم که آغشته به خون نیز بوده می شوند و در بررسی دقیقتر محل موفق به کشف و ضبط بقایای آهوی شکار شده می گردند.گفتنی است با توجه به شناسایی متخلف که دارای سابقه تخلف نیز بوده است پرونده جهت پیگیری و برخورد قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.