اين موجود اولين بار در سال 1928 توسط دانشمندان دولتي مشاهده شده بود اما آنها هيچ توجهي به آن نکردند و در قرن بيستم دانشمندان بر اين اعتقاد بودند که نسل آنها منقرض شده است. تا اين که نوامبر امسال پل مارک يکي از اين موجودات پا دار را نزديک سيليکون ولي مشاهده کرد.
شير ماده با ظاهر نر
ممکن است تصوير آن شبيه يک شير نر برسد، اما هميشه چنين نيست و يا دست کم درباره اين شير ماده قضيه برعکس است. اين شير ماده غيرعادي آفريقايي با ظاهر مردانه گاهي همتايان خود را نيز فريب مي دهد.


اگرچه شيرهاي ماده با ظاهر شير نر همواره در منطقه مومبو در نامبيا مشاهده شده است و متخصصان اعتقاد دارند که جمعيت اين نوع شيرها دچار يک نوع تغيير ژنتيکي شده است.
چشم غول آساي مرموز در ساحل فلوريدا
مردم ساحل پومپانو در سنت پيترزبورگ آمريکا در ايالت اينديانا با مشاهده يک کره چشم عجيب و اسرار آميز که از دريا به ساحل رسيده شگفت زده شدند.


دانشمنداني که از آنها براي پيدا کردن راز اين کره چشم کمک خواسته شده اظهار داشتند که اين کره چشم شايد متعلق به يک ماهي مرکب غول آسا و يا يک نهنگ باشد. در آن زمان بازار حدس و گمان درباره اين کره چشم آبي رنگ به ويژه در دنياي مجازي به قدري زياد شده که به عمق شايعات اضافه شد.
دانشمندان اعلام کردند کره چشم مرموز و غول آسايي که در سواحل فلوريدا کشف شد، احتمالا متعلق به يک شمشيرماهي بزرگ است. اثر برش بر روي کره چشم حاکي از آن است که اين کره چشم توسط يک ماهي گير که ماهي را از دريا گرفته، از سر ماهي در دريا جدا شده است. گفته مي شد اين کره چشم به يک وال يا يک ماهي مرکب تعلق دارد اما مقامات شيلات فلوريدا مي گويند يک شمشير ماهي که وزنش مي تواند به هزار پوند برسد مالک اين کره چشم بوده است.
چلچراغ زيباي گوشتخوار
اين موجود شبيه يک چلچراغ زيبا به نظر مي رسد اما براي برخورد با تمام اعضاي خانواده هاي سخت پوستان بايد مراقب بود. اين به اصطلاح «چنگ اسفنجي» پيش از آنکه طعمه متوجه شود آن را به دام انداخته و حتي هضم مي کند.


اين موجود بسيار عجيب تا پيش از سال 2000 در مقابل چشم انسان ظاهر نشده بود، اما يک گروه از موسسه تحقيقات اکواريوم بي مونتري با انجام تحقيقات زير آبهاي عميق در عمقي معادل 3.5 کيلومتر در سواحل کاليفرنيا آن را مشاهده کردند.
آنها اخيرا دو موجود از اين گونه را با خود با ساحل آوردند و آن را از نظر علمي «Chondrocladia lyra» نامگذاري کرده و ده*ها ويدئو و تحليل درباره آن در شماره اکتبر مجله زيست شناسي بي مهرگان منتشر کردند.
منبع:خبرگزاری مهر