دیده بان حقوق حیوانات: کارشناس ارشد محیط زیست گیلان گفت:با توجه به کاهش جمعیت مهاجر غاز پیشانی سفید باید از شکار آن جلوگیری کرد.
عباس عاشوری در گفت*و*گو با ایسنا با اشاره به اینکه غاز پیشانی سفید از تیره مرغابیان است که در نام محلی به آن شلخت هوایی می*گویند، گفت: این گونه از غاز خاکستری کوچکتر و تیره*تر است و یک نوار سفید بر روی پیشانی خود دارد.
وی افزود: این گونه از غازها در اواسط آذر ماه به گیلان مهاجرت می*کنند و تا پایان فصل گاهی تا دهه اول فروردین در استان دیده می*شوند.
وی با بیان این مطلب که غاز پیشانی سفید از پرندگان حمایت شده بوده و شکار آن در ایران ممنوع است، تاکید کرد: با توجه به کاهش جمعیت مهاجر غاز پیشانی سفید باید از شکار آن جلوگیری کرد.
عاشوری تصریح کرد: این گونه زمستان*ها در علفزار*، تالاب*ها، زمین*های شخم*زده و نزدیک سواحل زیست می*کند و در سال*های اخیر بطور منظم هرساله به پارک ملی بوجاق مهاجرت دارند.
وی گفت: غاز پیشانی سفید در ابتدای ورود در تالاب بوجاق و تقریبا کل فصل زمستان در علفزار پارک در حال تغذیه به همراه سایر غازها دیده می*شود.
وی افزود: این پرنده هنگام احساس خطر و فشار زیاد بر زیستگاه به دریای خزر پناه می*برد.