اشوریا یا گل ساق عروس
با نام
علمی Echeveria setosa ، از خانواده Crassulaceae گل ساق عروس می باشد.

مشخصات: این جنس دارای ۲۰۰ گونه مختلف از گیاهان گلخانه ای چند ساله است که همگی بومی مکزیک هستند.

گیاهان گوشتی این جنس به راحتی پرورش داده می شوند و برگهای زیبای مدوری دارند که روی آنها را تارهای سفید رنگ می پوشاند.

گونه مورد نظر ۸ سانتی متر ارتفاع دارد . و برگهای متراکم و روزت، دارد.

گلهای قرمزرنگ این گیاه درون ساقه گل دهنده ای به طول ۸ تا ۱۵ سانتی متر در تمام طول تابستان ظاهر نمی شوند.

این گیاه به ندرت پاجوش تولید می کند. در زمستان تقریبا باید آبیاری متوقف گردد.
مراقبت:
ارشوریا به نور زیاد، گرمای معمولی ، آبیاری اندک، هوای خشک و خاک قلیایی احتیاج دارد.


کود:
کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۲ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور، مورداستفاده قرار داد.


خاک:
مخلوطی از خاک باغچه ، کود دامی ماسه شسته و خاک رس به نسبت مساوی خاک مطلوبی برای رشد گل ساقه عروس است.


ازدیاد:
این گیاه گوشتی را به آسانی می توان تکثیر کرد. مشهورترین روش های کاشت یک پاجوش یا برگهای انتهای ساقه در خاک مناسب
است.

انتهای ساقه یا پاجوش را جدا کنید و خاک را کمی مرطوب نمایید. تا زمان ریشه دهی که یک ماه طول می کشد دمای را روی ۲۰ درجه

سانتیگراد تنظیم کنید.

در روش دیگر، برگهایی را که بالغ هستند، از گیاه مادری جدا کنید، انتهای برگه ها را در پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید

و در نیم گلدان یا ظرف مسطح، حاوی کمپوست مناسب گیاهان راحت باشد.

بهترین زمان تکثیر اواسط بهار تااویل تابستان است.

پس از ریشه دهی، لایه های برگی را بیرون آورده ودر گلدان با دهانه ۶ سانتیمتر وخاک مناسب قرار دهید.

گرد آوری شده توسط : 66karimi