گروه بین الملل زیست نیوز، با تداوم روند افزایشی جمیعت جهان که پیش بینی می شود از 7 میلیارد نفر فعلی به 9 میلیارد نفر تا نیمه قرن حاضر افزایش یابد، نگرانیهای زیست محیطی برای اسکان و تغذیه مردم نیز رو به افزایش است. توسعه شهرها و زمینهای کشاورزی، بیش از پیش به تخریب زیستگاه ها و افزایش مواجه انسان و حیوانات منجر شده است. همچنین، نگهداری از حیوانات نیز در برخی مواقع موجب به دردسر افتادن آنها می شود.

در این میان، حیوانات ممکن است گرفتار شرایطی شوند که حاصل فعالیتهای انسان بوده و حتی جان خود را از دست بدهند. البته در برخی موارد نیز انسانها به نجات جان حیوانات گرفتار کمک می کنند. در ادامه این مطلب برخی از این شرایط و گرفتاری حیوانات را مشاهده می کنیم.

سگی که گرفتار کوزه سفالی شده است.خوکی که در گل و لای ساحل رودخانه گرفتار شده است.راسوی کنجکاو به صندوق عقب خودرو سرکشی می کند.بچه فیلی که در چاله*ای دست ساز گرفتار شده است.سگ بازیگوش که در لبه پنجره گرفتار شده است.بچه روباهی که در یک دیسک ترمز کهنه گرفتار شده است.سگی از نژاد هاسکی که در یک سوراخ گرفتار شده است.طوطی که به سختی در یک توپ گرفتار شده است.گربه ای که در موتور خودرو گرفتار شده است.گنجشکی که در لوله آبپاش گرفتار شده است.گاوی که در محفظه ماشین لباسشویی کهنه گرفتار شده است.گربه ای که در تعقیب موش بوده و به همراه وی در یک بطری شیشه ای گرفتار شده است.سگی که در محفظه عبور گربه ها از در گرفتار شده است.گاوی که از حفاظ محل نگهداری خود عبور کرده و بین گاراژ و دیوار بیرونی گرفتار شده با جرثقیل نجات داده می شود.