میدونم این مطلب به حیوانات ربطی نداره،اما پیش خودم گفتم هم خیلی جالبه وهم اینکه چشم بعضی از موجودات شبیه چشم انسانه وهم اینکه حیفه شما اینو نبینید به همین خاطر اینو اینجا گذاشتم امیدوارم که خوشتون بیاد
وقتي که به کره چشم فکر مي کنيم ممکن است يک کره مرمرين نرم را در نظر بياوريم، اما جزئي ترين تصاوير نماي نزديک از چشم مسئله ديگري را درباره کره چشم بيان کرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، مشاهده اين تصاوير هيجان انگيز جزئي کمترين موضوعي که به ذهن تداعي مي کند اين است که اينها بخشي از آناتومي بدن انسان باشند، چرا که اين تصاوير بيشتر شبيه چشم اندازهاي حفره حفره دهانه هاي آتش فشاني است.
اين تصاوير نشان دهنده بافت پيچيده اي است که در عنبيه چشم مشاهده مي شود، قسمتي از چشم که به آن ويژگيهاي جذاب و منحصر به فردي ارائه کرده است.
اين تصوير فوق العاده نشان دهنده نماي نزديک از چشم انسان است که جزئيات جذابي را درباره ساختار عنبيه نشان مي دهد پنجره اي رو به روح: نماي نزديک از چشم کمترين شباهتي به آناتومي انساني ندارد و بيشتر شبيه دهانه هاي آتشفشاني يک دنياي بيگانه است عنبيه ها ساختارهاي گرد باريکي هستند که ضخامت مردمک را براي تعيين ميزان نوري که به شبکيه مي رسد کنترل مي کند اين تصاوير نشان دهنده بافت رنگي سلولهاي فيبري هستند که از آن با عنوان بافت stroma عنبيه ياد مي شود
اين تصاوير ماکرو توسط سورن مانويلان 36 ساله آموزگار فيزيک آمريکايي گرفته شده که از دوستان، همکاران و شاگردانش به عنوان مدل استفاده کرده است. مانويلان اظهار داشت که با مشاهده نتيجه تلاشهايش براي عکاسي از چشم انسان به شدت شگفت زده شده و آنها را شبيه سطح سيارات ناشناخته توصيف کرده است.
ما همواره چشم خود را به عنوان يک کره صاف و سيقلي درنظر مي گرفتيم اما تصاوير مانويلان نشان مي دهد که ماهيت چشم ما به شکل ديگري است.
واژه عنبيه از يک اسطوره يوناني گرفته شده است، اين واژه در زبان انگليسي iris است که در يونان نام الهه رنگين کمان بوده است، چرا که عنبيه ها مي توانند رنگهاي بسياري داشته باشند.
ساختارهاي حلقه اي باريک چشم ما که از آن عنبيه ياد مي کنند نه تنها مسئوليت رنگدهي به چشم ما را برعهده دارند، بلکه از سوي ديگر ضخامت مردمک را کنترک مي کند تا مشخص شود که چه ميزان نور بايد به شبکيه برسد.
عکاس اين تصاوير اظهار داشت: تاکنون عکاسي هاي ماکرو از حشرات و گياهان مسئله اي طبيعي بوده اما خود من با مشاهده نتيجه عکاسيهايم از چشم انسان به شدت شگفت زده شدم. نمي دانستم که عنبيه داراي چنين ظاهر پيچيده اي است. ما روزانه صدها چشم مي بينيم اما هيچگاه تشخيص نداده ايم که اين ساختار زيبا سطحي چون سطح سياره هاي ناشناخته دارد.
در چشم انسان عنبيه ها مي توانند آبي، سبز، قهوه اي باشند و در موارد خاص حتي فندقي، طوسي، بنفش و حتي صورتي هم مشاهده شده استعنبيه به دو منطقه مهم مردمکي و مژگاني تقسيم مي شودازچشم به عنوان دريچه اي به روح ياد مي کنند و چشم قسمت اعظم ويژگيهاي خود را از ساختار منحصر به فرد عنبيه مي گيرد تنها زماني که چشم خود را با اين جزئيات بررسي مي کنيم مي توانيم به اين نکته پي ببريم که چشم انسان چقدر پيچيده است
خبرگزاری مهر