گفتيم که سنجاب، کلاغ کالدونيايي، مارمولک مانيتور، موش معمولي، منقارشاخي، خفاش و ماهي کولي حيوانات باهوشي است. امروز به سراغ يک حيوان ديگر رفته*ايم. اين حشره*ي باهوش را بيش*تر بشناسيد.
بر اساس کتاب «باهوش*ترين حيوانات بر روي سياره» نوشته دکتر سالي بويسن، که به تازگي ويرايش و بر اساس يافته*هاي جديد به روز شده است، هوش حيواني را مي*توان به چند دسته اندک تقسيم*بندي کرد: يادگيري اجتماعي، تشخيص خود در آينه، توانايي شمارش، درک زباني، همکاري با يکديگر، و در نهايت نوع*دوستي.
به گزارش پاپ*ساينس، اغلب حيوانات نام برده شده در اين کتاب همان*هايي هستند که شما انتظار داريد: بوزينه*ها، ميمون*ها، دلفين*ها و طوطيان. اما گروه شلوغي از حيوانات بسيار باهوش نيز وجود دارند که شايد شما انتظارش را نداشته باشيد.
زنبور عسل نيز يکي از اين حيوانات باهوش است.

زنبورهاي عسل يکي از پيچيده*ترين سيستم*هاي اجتماعي را در ميان جانوران دارند، و بيش از هر بي*مهره ديگري مورد مطالعه قرار گرفته*اند؛ اما هنوز چيزهايي زيادي هست که درباره هوش اين مخلوقات ناشناخته باقي مانده است. بحث برانگيزترين مساله*اي که درباره اين جانوران وجود دارد، رقص چرخشي (Waggle Dance) آنها است. زماني*که زنبورها پس از يافتن يک منبع غذايي به کندو باز مي*گردند، قبل از آنکه با جمع کردن سايرين براي آوردن بقيه غذا بروند، يک رقص استادانه را در مقابل ساير زنبورها انجام مي*دهند. دکتر کارل فون*فريش، به همراه کونراد لورنز و نيکو تينبرگن جايزه نوبل پزشکي-فيزيولوژي سال 1973 / 1352 را براي يافته*هاي خود درباره رقص چرخشي دريافت کردند. آنها عقيده دارند که اين رقص يک پيام رمزي است که بر اساس زاويه رقص، سرعت چرخش و زمان روز، به ساير زنبورها اطلاعات دقيق محل و فاصله منبع غذا را مي*دهد.
علاوه بر مهارت*هاي اجتماعي، زنبورهاي عسل در زمينه*هاي ديگري نيز باهوش هستند. آنها احتمالا قادرند تا نقشه*هايي شناختي براي خود تهيه کنند و حتي زماني*که در يک محل ناشناس قرار مي*گيرند، نشانه*ها را براي رسيدن به منبع غذا تشخيص دهند. همچنين زنبورهاي عسل مي*توانند بين رنگ*ها تمايز قائل شوند.
خبرآنلاین