ایسنا:گروهي از کارشناسان محيط زيست استراليا اعلام کردند: با توجه به کاهش تعداد جانور کيسه*دار موسوم به «اُپوسوم» نام اين حيوان در فهرست جانوران در خطر انقراض قرار گرفت.
اين گروه از کارشناسان محيط زيست استراليا معتقدند تعداد اين حيوان از سال 2009 ميلادي به بعد به طور چشمگير کاهش يافته است و در نزديکي خطر انقراض کامل هستند.
حيواناتي که در معرض خطر انقراض قرار دارند 50 درصد بيشتر احتمال دارد تا در آينده*اي نزديک نسل شان منقرض شود اما با اتخاذ سياست*هاي مناسب مي*توان اين گونه*هاي حيواني را نجات داد.
در استراليا چهار گونه پستاندار زندگي مي*کند که به طور رسمي به عنوان گروه*هاي در معرض خطر شناخته شده*اند.
به نقل از پايگاه اينترنتي the Age، يکي از کارشناسان محيط زيست استراليا گفت: آينده اين گونه حيوانات در معرض خطر است و در صورتي که اکنون براي آن*ها اقدامي صورت نگيرد به زودي نسل شان منقرض مي*شود.