اسم علمی:scindapsus spp
سریع الرشد و ارزان قیمت وکم توقع می باشد ،رنگ برگها از سبز تا سبز ابلق با مخلوطی از رنگهای زرددو زرد تند و سفید کرمی است ،شاخه های بالارونده و آویزان آن در منازل تاحدود ۵ متر می رسد که با هدایت و ثابت نمودن آنها بدنه دیوارهای اتاق راتزئین می نماید ،رطوبت کم محیط را تحمل و تكثیر آن ساده می باشد .نیازها
نور:این گیاه مکان نیم سایه را ترجیح میدهد نژادهای ابلق نور بیشتری نیاز دارد

دما:در زمستان دمای 16 و در تابستان 24 را دوست دارد

آبیاری
:در تابستان هر ۵- ۴روز و در زمستان هر ۸-۷ روز آبیاری شود . زهکش گلدان را مرتبا بازدید نمایید
.

رطوبت: از نظر رطوبتی یه رطوبت متوسطی نیاز دارد و رطوبت مناسب سبب ضخیم شدن برگ و ساقه میشود

تغذیه: هر ماه یکبارتوسط کودهای مایع یا جامد محلول در آب تغذیه می شود

خاک: خاک خنثی را ترجیح میدهدو به خاک لیمونی( خاک برگ+ماسه+مقداری خاک باغچه) را ترجیح میدهد

تکثیر: تکثیر از طریق قلمه گرفتن و کاشت انها در بستر شن و پیت در دمای 21 درجه
تعویض گلدان
:زمانی که ریشه به اندازه کافی رشد کرد گیاه را به گلدان بزرگتری منتقل کنید. برای اینکه مطمئن شوید که گیاه به گلدان بزرگتری احتیاج دارد نگاهی به کناره های سطح خاک و منفذ زیر گلدان بیندازید. ریشه های طویل از منفذ زیر گلدان و لبه های سطح خاک بیرون می زنند در این صورت گیاه به گلدان بزرگتری احتیاج دارد
گلدانی یک درجه بزرگتر از گلدان قبل تهیه نموده، به گیاه آب کافی بدهید، آن را وارونه کنید و ضربه ای به ته گلدان بزنید. گیاه با ریشه و خاکهای اطرافش از گلدان خارج می شوند. حالا به گلدان جدید قدری خاک اضافه نموده و گیاه را منتقل کنید