به مناسبت سال جديد ميلادي تمامي حيوانات باغ وحش سيدني در استراليا يك كادو از مديريت باغ وحش دريافت كردند. اين كادو ها براي هر حيوان متفاوت بوده و شامل چيز هايي ميشد كه هر كدام به آن علاقه داشتند.