ثبت جهانی دومین ژئوپارک ایران به سال دیگر و پس از رفع نقایص موکول شد.

زیست نیوز- عادل نجف*زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه ی آزاد ارس در این زمینه گفت: ارزیابان شبکه ی جهانی ژئوپارکها زیر نظر یونسکو، ایرادهایی را به ژئوپارک ارس گرفته اند که درصدد اصلاح آنها هستیم تا سال دیگر، شانس ثبت شدن در این شبکه ی جهانی را به عنوان دومین ژئوپارک ایران و خاورمیانه به دست آوریم.

به نقل از ایسنا، او ادامه داد: ارزیابان یونسکو ایرادهایی را درباره ی ایجاد زیرساخت مورد نیاز، ساخت جاده های دسترسی به ژئوسایتها، طراحی و نصب تابلوهای ژئوسایتها، چاپ بروشورهای چندزبانه و تعیین حوزه ی جغرافیایی و نقشه ی دقیق محدوده های ژئوپارک وارد کرده اند که ما با توجه به بودجه ی اختصاص داده شده از سوی سازمان منطقه ی آزاد ارس، در حال رفع آنها هستیم.

نجف زاده اظهار کرد: جاده های دسترسی به ژئوسایتها در حال کامل شدن هستند و طراحی تابلوهای ژئوسایتها تا فروردین*ماه 92 کامل میشود. همچنین تهیه و چاپ بروشورهای چندزبانه در حال انجام است.او تأکید کرد: ما با رفع این نقایص حتما امکان ثبت ژئوپارک ارس را در شبکه ی جهانی ژئوپارکها خواهیم داشت.نجفزاده همچنین اضافه کرد: پرونده ی ژئوپارک ارس به هیچ وجه معطل پرونده ی ژئوپارک قشم نیست و در این باره مشکل خاصی نداریم. ضمن آنکه دو منطقه ی ارس و قشم درباره ی ژئوپارکهای خود همکاریهایی را آغاز کرده اند