راس سبز(Green Wrasse)حداقل سایز آکواریوم برای نگهداری:300 لیتر
سطح نگهداری:آسان
رفتار:صلح طلب
سازگاری با ریف: با احتیاط
شرایط آب: PH:8.1 _8.4 شوری:1.020_1.025 دما:22 تا 27 درجه سانتیگراد
حداکثر اندازه: 8 اینچ
رنگنبندی: سبز
رژیم غذایی: گوشت خوار
خانواده: Labridae