تصاويري رصدي اشعه ايکس ناسا از احتمال پنهان شدن يک سياهچاله پر جرم در مرکز کهکشان مارپيچي حکايت دارد.
کهکشان مارپيچي NGC3627 در فاصله 30 ميليون سال نوري واقع شده و نخستين بار در سال 2008 شناسايي شد.
گروهي از محققان با کمک داده هاي جمع آوري شده توسط رصدخانه اشعه ايکس چاندرا، 62 کهکشان نزديک را مورد بررسي قرار داده و دريافته اند که 37 کهکشان داراي منابع اشعه ايکس در مرکز خود هستند.
نتايج اوليه اين کشف که سال گذشته در مجله Astrophysical (فيزيک نجومي) منتشر شده است، نشان مي دهد که در اين بين هفت کهشکان کانديد ميزباني سياهچاله هاي ابر پر جرم هستند.
تصاوير رصدي اشعه ايکس مي تواند فعاليت سياهچاله هاي سطح پايين را که در نور درخشان کهکشان ديده نمي شوند، آشکار کند.
در تصوير تهيه شده از کهکشان مارپيچي NGC3627 که هفته گذشته از سوي ناسا منتشر شده است، از ترکيب داده هاي رصدخانه چاندرا (آبي)، داده هاي تلسکوپ فضايي اسپيتزر (قرمز)، داده هاي نوري تلسکوپ فضايي هابل و تلسکوپ بسيار بزرگ VLT (زرد) استفاده شده است.
محققان تأکيد مي کنند، اين کهکشان تنها يک نمونه از توانايي تلسکوپ هاي اشعه ايکس است که مي تواند براي بررسي ناشناخته هاي کائنات از جمله سياهچاله هاي عظيم در همسايگي کهکشان راه شيري مورد استفاده قرار بگيرد.منبع:ایسنا