زیست نیوز: این هتل قدیمی که در پایتخت بلغارستان قرار دارد به دلیل نقاشی دیواری ویژه خود به هتل تمساح شهرت یافته است.