برنده نهایی مسابقه عکاسی آماتور از جهان زیر آب به عکاسی تعلق گرفته است که توانسته از استتار یک اسب دریایی سرخ رنگ در میان مرجانهای سرخ عکاسی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل گالاگر" با عکاسی از اسب دریایی رنگی کوچکی که خود را در میان صخره های مرجانی سرخ رنگ پنهان کرده است توانست جایزه برتر این رقابت را در بخش عکاسی ماکرو به خود اختصاص دهد.
این جاندار را به عنوان یکی از استادان مسلم استتار در جهان زیر آب، به ندرت می توان از اجزای صخره های مرجانی سرخ رنگ تشخیص داد و اسب دریایی نیز با آگاهی از این نکته به خوبی از محیط اطرافش برای فرار از دست شکارچیان استفاده می کند.
مسابقه جهانی عکاسی زیر آب رقابتی سالانه است که توسط کالج علوم دریایی اتمسفری دانشگاه میامی برگزار می شود و در چهار بخش ماکرو، پرتره دریایی، زاویه باز و برترین عکس، تصاویر ارسال شده عکاسان آماتور را مورد داوری قرار می دهد. در ادامه تصاویری از برترینهای این رقابت علمی را مشاهده می کنید:
استتار سرخ؛ اسب دریایی خود را در میان صخره های مرجانی سرخ رنگ پنهان کرده استقورباغه و بازتابشعکس دسته جمعی دریاییلیسه دریایی در آبهای تیره رنگ تاراگونا، اسپانیاگروهی از سپیداجها در آبهای هلند