حیوانات ساکن باغ وحشهای مختلف دنیا در روزهای اخیر سراسر سفید پوش واکنشهای مختلفی را از خود نشان دادند که در قاب تصویر عکاسان دوستدار طبیعت جاودانه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف در روزهای اخیر بسیاری از نقاط دنیا به ویژه اروپا را سفید پوش کرده و سرمایی بی سابقه را در کشورهای مختلف به ارمغان آورده است.
در این میان، حیواناتی که در باغ وحشهای مختلف زندگی می کنند با دیدن این منظره سراسر سفید واکنشهای متفاوتی را نشان دادند.
بعضی از تماشای برف لذت بردند و شروع به درست کردن گلوله های برفی کردند و بعضی دیگر ماندن در کنار بخاری را ترجیح دادند. باغ وحشها در این موج جدید سرما حیوانات را تحت مراقبتهای ویژه ای قرار داده اند.
یک بچه شیر در قفس خود در باغ وحش بلگراد با یک گلوله برفی بازی می کندیک زوج نمس هندی در باغ وحش "اشورین" در آلمان به دنبال جایی برای گرم شدن می گردند و به همین علت به این بخاری پناه آورده اندببرها در باغ وحش بوداپست برف بازی می کنندیک شتر پوشیده از برف و یخ در باغ وحش "رنن" در هلندبه نظر می رسد که ببرهای سیبری که در باغ وحش بوداپست زندگی می کنند تنها حیواناتی هستند که واقعاً از تماشای این برف لذت می برندچهره بی تفاوت فلامینگوها در باغ وحش آنکارا!یک خرس با یخ روی آبگیر باغ وحش "گلسنکریچن" بازی می کندمیمون ماکاکوی ژاپنی زیر برف در باغ وحش رم- آماده پرتاب یک گلوله برفی
منبع:مهرنیوز