گروهی از دانشمندان اسکاتلندی در طول یک سفر اکتشافی موفق شدند مجموعه ای از زیباترین و عجیب ترین مخلوقات دریایی را پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، زیست شناسان گروه جمعیت زیست شناسی علوم دریایی اسکاتلند با انجام یک مامویت اکتشافی در دریاهای این کشور موفق شدند موجودات بسیار زیبا و عجیبی چون ماهی بدون صورت و زنبق دریایی را شناسایی کنند.
در این راستا، مجله نشنال جغرافی گزیده از کشفیات این ماموریت را که در سال 2011 انجام شد منتشر کرد.
حلزون دوکپه ای و شقایق

حلزون دوکپه ای Modiolus modiolus با شقایقهای دریایی احاطه شده است. این بزرگترین توده حلزون دوکپه ای Modiolus modiolus اسکاتلندی است که به "دهان بزرگ سیاه" نیز معروف است. این نرم تن به آهستگی رشد می کند و می تواند تا 50 سالگی زندگی کند و طول 20 سانتیمتر برسد.


ماهی بدون صورت

Amphioxus یک ماهی بدون صورت و بدون مغز است که در دریاچه "تانکرنس" شناسایی شد. درحقیقت، این جانور یک ماهی واقعی نیست بلکه نوعی مرحله گذار میان بی مهرگان و مهره داران است. برای مثال، این حیوان داری طناب عصبی است. ساختار سفید رنگی که به نظر می رسد ستون فقرات است درحقیقت گنادهای این گونه است که در سراسر شکم آن به خط شده اند.


مداد دریایی درخشان

رشته پاهای درخشانی که این پرها می سازند، تخمهای این مداد دریایی را نقطه گذاری کرده اند. این گونه مداد دریایی، کلونیهایی را تشکیل می دهد که در آبهای گل آلود سواحل اسکاتلند گسترده شده اند.


زنبق دریایی

بیشتر زنبقهای دریایی در آبهای عمیق زندگی می کنند اما در اسکاتلند حتی در 50 متری سطح دریا نیز پیدا می شوند. این جانداران زیبا گونه ای از اشکال و رنگهای متنوع دارند.


نرم تن صدف دار سلطنتی

طول این حلزون صدف دار که Atrina fragilis نام دارد یکی از بزرگترین و نادرترین صدفهای دوکپه ای اروپا است. در جریان این اکتشاف، دانشمندان جمعیت وسیعی از این صدف را در دریاچه "جزایر کوچک" (Small Isles) پیدا کردند. رشته های طلایی که این جانور برای نگه داشتن خود به بستر دریا استفاده می کنند شبیه به رشته هایی است که برای تزئین جامه پادشاهان استفاده می شود.


حلزون دوکپه ای آتشین

این صدف دوکپه ای آتشین برای تغذیه از این شاخکهای نارنجی آتشین رنگ استفاده می کند. حلزون دو کپه ای آتشین، از صدفی سخت و غیرصیقلی برخوردار است. بدن این جانور به خاطر وجود مقادیر بالایی از ماده کاروتن به رنگ قرمز یا نارنجی آتشین است.