دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست لرستان، گفت: سمندر لرستان جزو سرمایه*های استان است.
مهندس”قائدرحمت” درگفت*وگو با ایسنا افزود: سمندر لرستان جزو سرمایه*های استان به حساب می*آید که می*طلبد در حفاظت و حراست از آن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه علاوه بر نیروی انسانی، آلودگی، برداشت بی*رویه آب از زیستگاه سمندر، قاچاق سمندر و سیلاب*ها از آسیب‎های جدی برای این گونه جانور است.
این مقام مسوول اظهار کرد: ۳۰۰ گونه سمندر در دنیا وجود دارد که از این تعداد هشت گونه به خاورمیانه اختصاص دارد.
وی اظهار کرد: از این هشت گونه، پنج گونه به کشور ایران اختصاص دارد که مهمترین این گونه سمندر لرستانی اندمیک و خاص لرستان است.
این معاون حفاظت محیط زیست لرستان یادآور شد: گونه*ی سمندر کوهستانی لرستان از نظر “اتحادیه بین*المللی حفاظت از طبیعت” در وضعیت “در آستانه انقراض” قرار دارد، سطح پراکنش جهانی این گونه، لرستان و شمال خوزستان است.