زیست نیوز: در مسابقات بین المللی "رودئو" یا گاو بازی، سوارکار به همراه اسبی زیبا به اجرای میان برنامه برای حاضرین می پردازد. این ورزش هر ساله در لاس وگاس آمریکا برگزار می*شود.