عکس های این آلبوم اثر عکاس آلمانی مارکوس رئوگلز با استفاده از تکنیک عکاسی پر سرعت می باشد. او این تصاویر حیرت انگیز را درچند هزارم ثانیه و با استفاده از نور پردازی و رنگ پردازی هنری گرفته است که در آن ها حرکات بسیار زیبایی از قطرات آب به تصویر کشیده شده اند که با چشمان عادی قابل مشاهده نخواهد بود.