دانشمندان توانستند سیستم شنوایی همانند دلفین ها در حشرات کشف کنند
.


به گزارش
خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران: به نقل از ساینس دیلی، دانشمندان از دانشگاه علوم زمین از دانشگاه اوکلند بر روی جنبه های بیومکانیکی حشرات آثار و نشانه هایی به دست آوردند.
در ناحیه ی گوش حشرات روغن ها و چربی های منحصر به فردی وجود دارد که شنوایی آن ها را خاص کرده است.گفتنی است، این روغن باعث انتقال صدا بین محفظه گوش و تقویت صداهای آرام می شود.

گیرنده های صدا دارای ساختمانی از تیپ اسکولیپیدی هستند که بر حسب گونه ی حشره در نقاط مختلف بدن پراکنده هستند .
سیستم شنوایی حشرات شامل یک پرده ظریف و شفاف کوتیکولی به نام طبق است که روی یک کادر حلقه مانند کوتیکولی کشیده شده است زیرا در این پرده یک گروه از اسکولوییدی جا گرفته اند که اکسون های آن ها مجموعاً عصب شنوایی را تشکیل می دهند.حاکیست، در بعضی حشرات مانند پروانه ها موهای ظریف سطح بدن از نظر شنوایی مهم هستند در سوسک ها و جیر جیرکها موهای حسی پیوست های انتهای بدن نسبت به ارتعاشات حساس می باشند.کامل ترین دستگاه شنوایی در حشرات را ملخ دارد که کامل ترین و پیچیده ترین دستگاه شنوایی را در بین موجودات کره زمین داراست