به گفته کارشناس باغ وحش مرکزی سیدنی در استرالیا، هندوانه غذای محبوب لاک پشت ها است و این جانور به هیچ عنوان حاضر نیست از آن چشم پوشی کند.
منبع: زیست نیوز