این ژل قادر به مقاومت در برابر جریان خون انسان است و گفته میشود که عملکرد آن مشابه یک اسیدآمینه موجود در لیف ابریشمی صدف است.این لیف ابریشمی در حقیقت یک ماده چسبنده لیفی است که از استحکام کافی برای نگهداشتن صدف برخوردار بوده و همزمان به اندازه کافی برای خم شدن بدون ضربه، انعطاف دارد.

به نقل از ایسنا، امید است که همانطور که از بتونه برای پر کردن فرورفتگیهای درون دیوار استفاده می شود، بتوان از این ژل در دیواره های رگهای انسان برای جلوگیری از پارگی آنها بهره برد.همچنین میتوان از این ماده به عنوان یک سد عایق برای جلوگیری از بروز عفونت در زمان تماس مستقیم استنتها با دیواره رگهای خون استفاده کرد.با این حال امید بخشترین کاربرد این ژل میتواند جلوگیری از پارگی رسوبات پلاکی رگهای خونی باشد.

هنگامی که این رسوبات پاره میشوند، پلاک آزاد شده میتواند با مسدود کردن جریان خون به قلب و مغز منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی شود.
در آزمایشات، محققان رسوبات پلاکی موشها را با یک نسخه از این ژل پوشش دادند که حاوی استروئید ضد التهاب بود. در نتیجه این موشها از پلاکهای پایدارتری نسبت به موشها عادی برخوردار بودند. این پژوهش در مجله PNAS Early Edition منتشر شده است.

منبع:زیست نیوز