دیده بان حقوق حیوانات: در یکی از شهرهای نیجریه میمونی دیده شده که بدنش مو ندارد. این میمون که جزء هیچ یک از گروه های میمون ها نبوده، توجه تعداد زیادی از دانشمندان جهان را به خود جلب کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اندام این میمون شبیه به انسان و عضله ای است. پزشکان بیماری این میمون را “alopecia areata” تشخیص داده اند که نوعی بیماری است که از انسان ها منتقل می شود. از این نوع میمون تنها یک نمونه دیگر در باغ وحش یکی از شهرهای آمریکا وجود دارد.
_______________________________________