دیده بان حقوق حیوانات: در یک هفته گذشته سه گونه از گربه سانان ایران در زیستگاه­ ها و مناطق استان سمنان توسط محیط بانان حفاظت محیط زیست استان مشاهده شدند.

به گزارش ایسنا منطقه سمنان، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان، این گربه­ سانان شامل یک عدد گربه شنی در پارک ملی کویر، یک عدد گربه سیاه گوش در جنگل رودبارک منطقه حفاظت شده پرور و یک عدد گربه کاراکال در مزرعه محمد آباد دامغان بودند.

براساس این گزارش مشاهده پستانداران گوشتخوار به خصوص این گربه سانان با ارزش در زیستگاه­ هایشان با توجه به قرارگیری این گونه­ ها در راس هرم­ های اکولوژیک و انتهای زنجیره­های غذایی، نشان از پویایی این چرخه­ ها و سلامت زیستگاه آنها در استان سمنان دارد.بخش محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان برنامه­ های حفاظتی و مدیریتی ویژه ای را برای گربه­ سانان استان اجرا کرده و در حال حاضر پروژه ردیابی یوزپلنگ آسیای را در منطقه توران با استفاده از دوربین­ های تله­ ای در دست اجرا دارد.به غیر از شیر ایرانی و ببر که در طبیعت ایران منقرض شده اند، هر هشت گونه گربه سان زنده طبیعت ایران، در زیستگاه­ ها و مناطق استان زیست می کنند.