گوند مار قفقازی


دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Elaphe hohenackeri Strauch

نام انگلیسی: Transcaucasian Ratsnake

نام فارسی : گوند مار قفقازی
مشخصات : پهناي پولكهاي بين بيني بيش از طول آنها و كوتاهتر از پولكهاي جلو پيشاني ، *طول پولكهاي پيشاني كمي بيش از پهناي آنها و برابر با فاصله آنها تا نوك پوزه و كوتاهتر از پولكهاي آهيانه ، طول پولك گونه اي كمي بيش از ارتفاع آن ، داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولكهاي گيجگاهي 3+2 عدد ،*طول پولكهاي رديف اول گيجگاهي بيش از دو برابر رديف دوم آن ، لب بالا داراي 8 پولك (چهارمين و پنجمين آنها متصل به چشم) ، پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولكهاي چين قدامي بلندتر از پولكهاي خلفي آن ، پولكهاي پشتي 23 عدد (ندرتا 25 عدد) صاف يا كمي تيغه دار و برجسته ، پولكهاي سطح شكمي 205ژ8 عدد و انتهاي آن گرد ، پولكهاي سطح زيرين دم در نرها 75 عدد و در ماده*ها 63 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
بدن به رنگ خاكستري با چهار رديف خالهاي تيره يك در ميان ،*ناحيه گردن داراي علامت تيره به شكل ،*داراي خطي سياه ممتد از ناحيه چشم به طرف گوشه دهان و خط سياه ديگري در زير چشم ، سطح شكمي به رنگ زرد ،*صورتي يا نارنجي با خالهاي ريز خاكستري تيره .
حداكثر طول 88 سانتيمتر ، دم 18 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : كوهستان*هاي جنگلي ، باغچه*ها، *لاي صخره*ها در زمين*هاي كم علف .
انتشار جغرافيايي : ايران ،*تركيه ، شوروي سابق (شمال اوستيا – چچنو – اينكوچيتا- داغستان – گرجستان – ارمنستان – آذربايجان – مناطق مجاور قفقاز ) .
پراكندگي : استان آذربايجان شرقي (ميانه).


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران