كور مار معمولی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Eryx jaculus jaculus

نام انگلیسی: Javelin Sand Boa

نام فارسی : كور مار معمولی
مشخصات : اندام مار كلفت و كوتاه ، چشم كوچك با مردمك عمودي و متمايل به سمت جانبي سر ،*دور چشم داراي 8 – 13 پولك و در فاصله ميان دو چشم 5- 8 پولك ، يك يا دو پولك بين چشم و لب بالايي ،* پولك رسترال پائيني (منتال) داراي شيار يا فرورفتي ، فاصله بين دو چشم بيش از فاصله قسمت خلفي چشم تا گوشه دهان ، دومين پولك لب بالايي معمولاً بلند تر از سومين پولك لب بالا ، داراي دو پولك بزرگ در عقب پولك بين بيني ، پولك*هاي سطح شكمي 166 – 205 عدد و معمولاً يكنواخت و فاقد خال ،*زائده شاخي در دو طرف پولك مخرجي كوچك ، پولك*هاي سطح پشتي گرد و كمتر از 54 عدد و بيش از 43 عدد ،* پولك*هاي سطح زيرين دم 19 – 36 عدد ، دم پهن و كوتاه و پولك مخرجي منفرد . سطح پشتي بدن به رنگ*هاي روشن يا تيره خاكستري ، صورتي يا قهوه اي با خال*هاي تيره تر ممتد يا منقطع ،*همراه با خال*هاي كوچك يك در ميان ، وجود يك خط تيره بين قسمت خلفي چشم تا انتهاي گوشه دهان ، وجود خطوط تيره رنگ در دو طرف دم ، سطح زيرين شكم به رنگ*هاي سفيد يا زرد يكنواخت يا با خال*هاي كوچك تيره رنگ .
حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 5/7 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان كوچك ، زاد و ولد : 8 -12 نوزاد در فصل تابستان .
زيستگاه : لاي صخره*ها ، زير سنگ*ها ، ماسه*ها و خاك*هاي نرم ، لاي بوته*ها ، چمن زارها ، مناطق نيمه صحرايي .
انتشار جغرافيايي : شمال مركز آفريقا – از طرف شرق به جنوب غربي آسيا به آسيايي ميانه – عراق – قفقاز و مناطق مجاور آن – تركمنستان – ايران .
پراكندگي : استان*هاي مركزي – تهران – خراسان – سيستان و بلوچستان – خوزستان – آذربايجان شرقي – آذربايجان غربي – اردبيل – مازندران – زنجان – سمنان – گيلان – قزوين – همدان – گلستان .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران