كور مار عربی

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Eryx (Pseudogongylophis) jayakari

نام انگلیسی: Arabian Sand Boa

نام فارسی : كور مار عربی
مشخصات : چشم كوچك و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ، پولك رسترال پهن و بزرگ و در قسمت خلفي متصل به پنج پولك بين بيني ، در فاصله بين دو چشم داراي 5 يا 6 پولك و دور چشم 9 تا 10 پولك ، لب بالا داراي 10 تا 11 پولك و لب پائين 15 تا 16 پولك و يك رديف پولك بين چشم و لب بالايي ، پولك*هاي سطح پشتي صاف و 45 تا 49 عدد ،* پولك*هاي سطح شكمي باريك و 172 تا 181 عدد و سطح زيرين دم 21 تا 24 عدد ،*دم كوتاه و نوك تيز و منتهي به زائده شاخي . پولك مخرجي كوچك و منفرد .
بدن به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي با خال*هاي نامنظم قرمز تيره رنگ ، خالها داراي حاشيه سفيد و در طول بدن ممتد ، سطح شكمي زرد روشن يل سفيد .
حداكثر طول 57 سانتيمتر ، دم 3 سانتيمتر .
تغذيه در اسارت از موش*هاي كوچك؛ طرز زندگي نامعلوم .
زيستگاه : مناطق صحرايي ، زير سنگ*ها ، زير ماسه*ها و خاك*هاي نرم .
انتشار جغرافيايي : انتشار وسيع در شبه جزيره عربستان – ايران ( جنوب غربي خوزستان) – كويت .
پراكندگي : استان*هاي خوزستان – بو شهر .منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران