كور مار سليماني

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Eryx miliaris pallas نام انگلیسی: Black Sand Boa نام فارسی : كور مار سليماني
مشخصات : سر و پوزه كمي برآمده ، چشم*ها متمايل به سمت بالا ،*داراي چهار پولك در عقب پولك*هاي بين بيني ، فاصله ميان دو چشم كمتر از فاصله قسمت خلفي چشم تا گوشه دهان ، داراي 6 تا 9 پولك ميان دو چشم و 10 تا 14 پولك دور چشم ، لب بالا داراي 10 تا 14 پولك (سه پولك اولين آن بزرگتر از بقيه) سومين پولك لب بالا معمولاً كوتاهتر از دومين پولك آن ،* پولك*هاي ناحيه پشتي و دم صاف يا كمي برجسته و تعداد پولك*هاي پشتي 45 تا 52 عدد پولك*هاي سطح شكمي 174 تا 202 و سطح زيرين دم 21 تا 32 عدد .
بدن به رنگ قهوه اي با خال*هاي قهوه اي و حاشيه روشن ، در بعضي نمونه*ها خالها بطور زيگزاك و منظم و در برخي ديگر خالها نامنظم و در هم ، خالهاي قسمت قدامي بدن قابل تشخيص و در قسمت خلفي بدن گاهي در هم و تيره رنگ ، بعضي خالها داراي حاشيه سياه رنگ ، سطح جانبي روشن و بعضي از پولك*هاي آن داراي حاشيه قهوه اي تيره يا سياه رنگ .
حداكثر طول 65 سانتيمتر ، دم 6 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و جوندگان كوچك ، زاد و ولد : تا 10 نوزاد در فصل تابستان .
زيستگاه : صحراهاي شني ، شنزارها ، لاي صخره*ها ،*دشتها ، چمن زارها .
انتشار جغرافيايي : آسياي مركزي تا غرب تاجيكستان و از غرب تا سند و شرق قفقاز – ايران .
پراكندگي : استان*هاي همدان – خراسان – مازندران – گلستان – اصفهان – خوزستان – سيستان و بلوچستان – آذربايجان غربي – مركزي .

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران