مار كوتوله پارسي
دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Pseudocylophis persica

نام انگلیسی:

نام فارسی : مار كوتوله پارسي
مشخصات : پهناي پولك رسترال تقريبا دو برابر ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، شيار بين پولكهاي بين بيني تقريبا برابر شيار بين پولكهاي جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني يك برابر و نيم عرض آن و تقريبا يك برابر و نيم عرض پولك بالاي چشمي و برابر با فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك آهيانه ، فاقد پولك گونه اي ،*داراي يك پولك بيني متصل به پولك جلو چشمي يا نزديك آن ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك پولك عقب چشمي ، پولك*هاي گيجگاهي 1+1 عدد ، لب بالا داراي 7 پولك (سومين و چهارمين پولك متصل به چشم ) ، لب پائين داراي 7 يا 8 پولك (چهار پولك آن متصل به پولك چين قدامي) ، طول پولك*هاي چين قدامي دو برابر طول پولك*هاي چين خلفي ، پولك*هاي سطح پشتي 15 عدد ،* پولك*هاي سطح شكمي 190 تا 221 عدد و سطح زيرين دم 62 تا 84 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
رنگ بدن خاكستري روشن متمايل به قهوه اي ،*مركز هر پولك تيره تر ، رنگ پوزه روشن ، داراي خط عرضي تيره بين دو چشم و خال عرضي تيره رنگ ديگر ممتد از ناحيه آهيانه تا ناحيه گيجگاهي ، همچنين خال عرضي تيره در ناحيه گردن ، سطح شكمي يكنواخت و روشن .
حداكثر طول 39 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و به ندرت از مارمولكها .
زاد و ولد تخمگذار ، 4 تا 8 تخم در فصل تابستان مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صخره اي و نيمه صحرايي ، كوهستانها ، معمولاً زير سنگها .
انتشار جغرافيايي : تركمنستان – ايران – عراق – پاكستان – هندوستان – افغانستان .
پراكندگي : استانهاي خوزستان – مركزي – تهران – فارس – كرمانشاهان – مازندران .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران