مار كوتوله (مدا)
دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis meda

نام انگلیسی:

نام فارسی : مار كوتوله
مشخصات: طول شيار ميان پولك بيني و پولك رسترال بيش از طول ميان پولك بين بيني و پولك رسترال ، پولك گونه اي مستقر در روي دومين پولك لب بالايي و تنها در نقطه اي متصل به سومين پولك لب بالا ، داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ،* پولكهاي چين خلفي به وسيله يك و گاهي دو پولك از هم مجزا ،* پولكهاي سطح پشتي 15 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 144 تا 171 عدد و سطح زيرين دم 42 تا 58 عدد ، پولك مخرجي منقسم .
رنگ بدن خاكستري ،*سبز زيتوني ،*نخودي متمايل به قهوه اي با خالهاي تيره باريك عرضي همراه با خالهاي كوچك تيره در سطح جانبي و ممتد تا روي ناحيه دم ،*رنگ اطراف پولك تيره تر از خط مياني آن ، رنگ سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 43 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق كوهستاني و صخره اي ،*مناطق نيمه صحرايي (غالباً زير سنگها)
انتشار جغرافيايي : ايران – تركمنستان .
پراكندگي : استانهاي مركزي – آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل – خوزستان – زنجان – خراسان – گيلان – تهران .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران