مار شتري

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Spalerosophis diadema cliffordi

نام انگلیسی: Diadem Snake

نام فارسی : مار شتري
مشخصات : پولكهاي گونه اي و جلو پيشاني منقسم به چندين پولك كوچك ،* داراي 8 تا 12 دور چشم ، لب بالا داراي 11 تا 13 پولك و لب پائين 11 تا 14 پولك ، پولكهاي پشتي 27 عدد (ندرتا 29 يا 31 عدد) و در قسمت قدامي بدن كمي برجسته و در قسمت خلفي تيغه درا ، لب بالا به وسيله يك رديف پولك از چشم مجزا ، پولكهاي سطح شكمي 216 تا 248 و سطح زيرين دم 64 تا 87 عدد ، پولك مخرجي منفرد .
بدن به رنگ نخودي ، خاكستري روشن ، قهوه اي روشن زيتوني با سه رديف خالهاي تره رنگ طولي ممتد ،*سطح پشتي داراي خالهاي تيره رنگ چهار ضلعي با حاشيه زرد رنگ همراه با خالهاي تيره رنگ و يك در ميان در سطح جانبي ،*رنگ سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 188 سانتيمتر ، دم 27 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و موشها .
زاد و ولد : تخمگذار ، 3 تا 5 تخم مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي ،*كوهستان*ها و بوته زارها .
انتشار جغرافيايي : مصر و مناطق شمالي آفريقا و در جنوب تا سودان و در قسمت شرقي به صحراي سينا ، فلسطين ، سوريه ، اردن ، عراق ، ايران ، عربستان ، افغانستان ، پاكستان .
پراكندگي : استانهاي تهران ، مركزي ، خوزستان ، فارس ،*كرمان ، سيستان و بلوچستان ،*هرمزگان ، يزد ، اصفهان ، بوشهر ، قم ، قزوين ، همدان ،* زنجان ، گلستان ، لرستان ، خراسان ، سمنان .منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران