یکی از بهترین ویژگی های فتوشاپ این است که می توان از آن برای ترکیب چند عکس برای خلق یک تصویر جدید استفاده کرد. این کار با عکس های مناظر، عکس مردم و حتی حیوانات امکان پذیر است. در این مقاله چند نمونه از عکس های دستکاری شده Human Descent را که با استفاده از قدرت فتوشاپ خلق کرده است برای شما به نمایش گذاشته ایم.
Frederick the Fruck
این تصویر ترکیب عکس یک اردک و یک قورباغه است.
Roaring Liog
این قورباغه با یک شیر ترکیب شده است.
Nosferafrog
یک قورباغه با دندان های بزرگRabbick
ترکیب یک خرگوش با یک جوجه مرغ
Hummingwolf Bird
ترکیب تصویر یک پرنده با صورت یک گرگPengog
ترکیبی از یک سگ و یک پنگوئنGeckat
این گربه با یک مارمولک ترکیب شده استFriendly but Smelly
در این تصویر ترکیب، یک سگ و یک شتر امریکایی ترکیب شده اند.Leogator
در این تصویر یک پلنگ و یک تمساح وحشتناک ترکیب شده اند.
Pengchick
اگر پنگوئن ها و خروس ها با هم ترکیب شوند تصویر زیر را به و جود می آورند.Pog
این سگ باید حس شنوایی باور نکردنی داشته باشد.Doguin
ترکیب نژاد یک سگ با پنگوئن را در تصویر زیر مشاهده کنید.
Prairie Chick
در این تصویر ترکیب یک سگ prarie و مرغ را مشاهده می کنید.
Squirrion
اگر سنجاب ها دندان هایی مانند تصویر زیر داشتند ما آنها را کمی جدی تر می گرفتیم.
Snappy
در تصویر زیر نژاد میمون و موش ترکیب شده است.
Hatched Chog
این موجود اول چه بوده است؟ تخم مرغ یا سگ؟Squirrat
نباید سنجاب با یک موش اشتباه گرفته شود، تصویر زیر ترکیب یک سنجاب با گربه است.


امتیاز: