به تازگی شرکت گوگل در ادامه پروژه گوگل مپ، اقداماتی را آغاز کرده تا دنیای زیر آب را نیز در اختیار کاربران خود قرار دهد. تصاویر زیر فقط گوشه ای از دنیای خارق العاده زیر آب است.